Kliknutí.cz

Novinky Změny, aktuality a zajímavosti
Jak to funguje? Jste zde poprvé? Poradíme Vám.
Kontakt Kontaktní formulář pro Vaše dotazy.

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky stánky Kliknutí.cz

 

Provozovatel služby

 

Provozovatelem služby Kliknutí.cz – internetové stránky, fóra a eshopy během pár kliknutí je . .Podnikatel je zapsán v živ.rejstříku MgM Ústí nad Labem.Neplátce DPH.  Dále jen „provozovatel služby“.

 

Objednavatel

 

Objednavatelem může být kdokoliv, fyzická osoba, právnická osoba.. Objednavatel tedy nemusí být pro nákup stránek živnostník. Objednavatel je zodpovědný za správnost údajů uvedených při objednání služby. Dále jen „objednavatel“.

 

Popis služeb

 

Provozovatel služby poskytuje objednavateli službu, díky které si bude moci objednavatel spravovat stránku, kterou nainstalujeme na zvolenou CZ doménu. Systémy běží na tzv. platformě open source a to konkrétně: Web: WordPress, fórum PhpBB3 a eshop: Open Cart. Neplatíte za samotný program, ale za jeho instalaci, poradenství, správu a hosting.  Webové stránky jsou umístěny na doméně druhého řádu (např. www.orang.cz) Případně na něco.orang.cz. Jediným vlastníkem domény druhého řádu je objednavatel. Potvrzená doména v ověřovacím modulu neznamená, že si ji registrujete, ale žádáte o registraci, čili může být v té době již obsazená. Kontaktní údaje dáváme z důvodu bezpečnosti vždy na email info@kliknuti.cz. V případě převodu domény se vždy lze dohodnout z autorizovaného emailu uvedeného ve Vaší objednávce.  V případě subdomény provozovatel služby. Přístup k FTP účtu objednavatel nedostává v žádné službě. Plný přístup do FTP administrace redakčního systému má pouze provozovatel služby. Objednavatel si může celý obsah webu libovolně měnit a upravovat při dodržení dalších bodů těchto podmínek. Z důvodu co nejjednodušší správy webu registrujeme doménu za Vás, přes náš účet. Doménu si kdykoliv můžete převést pod svůj účet. Totéž platí i o webu, vždy je však účtován manipulační poplatek za přehrání na Váš ftp server ve výši 2000kč.

 

Platební podmínky a aktivace služby

 

Úhrada za služby je jednorázová a nevratná. Služba se objednává vždy minimálně na 12 měsíců dopředu. Služba je aktivována v den kdy je částka za službu připsána na účet provozovatele. Služba se prodlužuje uhrazením částky na dalších 12 měsíců. Ukončení služby ze strany provozovatele služby není důvodem k vrácení částky objednavateli, především z důvodu porušení obchodních podmínek.  Poskytované služby se řídí platným ceníkem, který je uvedený na webových stránkách provozovatele u každé služby, kterou provozovatel služby nabízí. . Uvedené ceny jsou konečné, provozovatel služby je neplátcem DPH. V případě neuhrazení částky je provozovatel oprávněn služby vypnout. Vždy Vás budeme o tomto informovat. Zálohové faktury a faktury jsou zasílány e-mailem. Platbu je možné provést jak pomocí vydané faktury a údajích na ní, tak i platebními kartami a jinými způsoby.

 

Ukončení služby ze strany provozovatele služby

 

Provozovatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu a bez předchozího upozornění objednavateli ukončit poskytování služby a to zejména z těchto důvodů:

 

  • stránky porušují zákony ČR
  • stránky přetěžují webhosting provozovatele služby
  • web je spekulativního charakteru
  • na webu je umístěn erotický obsah
  • na webu je umístěn nelegální obsah
  • objednatel porušuje všeobecné podmínky
  • na stránkách je nepovolená aplikace, nebo škodlivý skript

 

Ochrana osobních údajů

 

Provozovatel se zavazuje, že bude nakládat s osobními údaji objednatele tak aby nedošlo k jejich zneužití. Získané údaje nebudou předány žádné třetí straně a budou použity pouze za účelem zhotovení služby a její instalaci  a k provedení registrace domény druhého řádu.Objednavatel souhlasí s posíláním marketingových nabídek, souhlas lze kdykoliv odvolat.

 

E-mailové služby

 

Vždy je vystavena emailová schránka info@vase-domena.cz, omezena kapacitou 50MB. Přístup je sdělen ihned po aktivaci služby, viz. výše. Případně neco@orang.cz

 

Specifické služby

 

Přestože všechny nabízené systémy jsou plně intuitivní, pokud budete mít jakýkoliv specifický požadavek, ať se jedná o reklamní materiály, grafiku apod. Vždy se snažíme pomoci. Napište si o cenovou kalkulaci na info@kliknuti.cz případně se podívejte na doplňkové služby přímo na kliknuti.cz

 

Reklamace

 

V případě podání reklamace se tato řídí platnými zákony v ČR. U každého produktu je vyobrazení, jak bude stránka vypadat po její instalaci. V případě zakoupení domény a instalaci služby není možné částku již vrátit. Pokrývá náklady za registraci domény a instalaci vybrané internetové stránky. Reklamaci lze uplatnit zejména pokud nesouhlasí jakékoliv údaje, web je nefunkční, případně jsou jiné technické potíže.

 

Práva a povinnosti provozovatele

 

Provozovatel nenese odpovědnost za obsah stránek objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude poskytnutou službu zneužívat a přetěžovat systém a především pak webhosting provozovatele služby. Rozsah poskytovaných služeb je uveden na webových stránkách provozovatele služby. Provozovatel služby usiluje o maximální dostupnost poskytovaných služeb a nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození uložených dat. Pro komunikaci mezi provozovatelem a objednatelem je upřednostňována elektronická pošta – info@kliknuti.cz

 

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných podmínek. Tyto všeobecné podmínky platí od 1.1.2013.

GoPay.cz
TOPlist
Kontakt